تبلیغات
صراط خوبان - ســـخــنـی ازغــیــــب....

صراط خوبان
 
>
فراترازخیال...


بسم الله الرحمن الرحیم

بعد از وجود  اتفاقاتی   که برخی از آن مانند "مـــــــرگ دایـــــــی امـــ "  برایم درسی  عملی  بود  از بی وفـــــایی   و نا پایداری دنیا  تا در گیر بودن با  مشکلاتی  که  مجال  نوشتن  را  از من  سلب  میکرد  بار  دیگر  افتخار  نوشتن  از  حقانیت  مکتب  غنی  تشیع  نصیبم گشت  تا در خدمت شما ره پویان وصال بوده  و گوشه ای  از  حقایقی که  بدون  شک  کلید  سعادت   بشر در  پیروی  از آنان  نهفته است  را خدمت شما عزیزان به نمایش  بگذارمــــ   و خدا  را  بر  این  توفیق  بی نهایت سپاسگذارمـــ .

در این  پست به  بررسی  مــختــصری  از مسـالـه  "علم  غیب" پرداخته امــ  کــه  امــیدوارمــ  مورد  استفاده شــما عــزیــزان قــرار بــگیــرد و از آن جـا کــــه  بــرای خــستــه نـشــدن شـما مـخـاطـب عـزیـز تـمـامــ مـسـائـل وشبـهات عــلمــ غیبـ رادراین پــست مـورد بررسـی قرار نداده امــ انتــظار مــیرود شبــهاتــی کــه بــه ذهــنتان مـــیرسد را در قــسـمــت نــظــرات بیان بـفـرمـایـیـد تـا پـاسـخ آن هـا خدمـت شــمــا طــــــــالبان راه حــقیـقت ارســـال شود.

................................................................................................ 
میگفت:

به  استناد   آیه ی   «
وَ  عِنْدَهُ  مَفاتِحُ  الْغَیْبِ  لا  یَعْلَمُها  إِلاَّ  هُوَ  ....انعام 59 » علم  غیب  تنها  از  آن  خداست  ولی  شما  شیعیان  ادعا  میکنید  که  پیامبران  و  حتی   ائمه  شما  هم  علم   غیب  دارند!گفتم:


دوست  من  برای  روشن  شدن  اعتقاد  ما  ابتدا  باید  مطلبی را  بیان  کنم  چرا  که  علم  غیب  بر دو   قسم است:


1.علم  غیب   بالذات


2.علم غیب بالعرض
ادامه  گفتگو  در  ادامه  مطلب...

علم غیب ذاتی:
 
دانشی است که از درون موجود سرچشمه  گرفته. اکتسابی نباشدوبرای آن حد و مرزی
نباشد چنین  علم  غیبی تنها ازآن خداست و هیچ مخلوقی دراین نوع علم همتای او نیست
زیرا غیر از خدا آن جه درعالم آفرینش وجود  دارد دانش وتوانایی را ازخدا میگیرد دراین قسمت
فرق بین علم به محسوس و غیر محسوس تفاوتی نیست.
علم غیب عرضی:

هر گاه اراده الهی بنابر مصلحت بر این تعلق بگیرد که انسان والایی رادرموارد خاصی از
پس
پرده ی غیب آگاه سازد این امرممکن وشدنی است و برای آن کوچیکترین مانعی نیست افراد
عادی دریچه های گوناگونی به جهان غیب دارند.تا چه رسد به انسان های والایی مانند انبیاواولیا.

میگفت:

علم غیب بالذات را مـیپذیرم اما علم غیب بالعرض چون دلیلی برآن نـیـافتـه ام مـورد قبـولم نیست...
گفتم:

سخنان بزرگان حکمت و دانش دلیلی بر ادعای ماست که چند مورد از آن رابرایتان  ذکر میکنم:1.شیخ الرئیس (ابوعلی سینا)  در کتاب اشارات.نمط دهم میگوید:اگر عارفی از غیب خبر داد و گذر زمان درستی آن را ثابت کرد او را تصدیق کن وبه او ایمان بیاور زیرا چنبن  آگاهی یک رشته اسباب طبیعی دارد.<شرح اشارات جلد3 صفحه397-407-414>

2.شیخ شهاب الدین سهرودی که ایشان در فلسفه الهی و تزکیه نفسانی کم نظیر بود درباره آگاهی انسان از غیب چنین میگوید:


هر وقت شواغل حواس ظاهری کاهش یافت.در این وقت نفس انسان از دست قوای طبیعی رهایی جسته و بر یک رشته امور غیبی تسلط می یابداگرانسان های کامل مانند پیامبران واولیاء از غیب خبر می دهند به خاطر نوشته هایی است که میبینند وامواج ویاصداهای خوشایند ویا هولناکی است که میشنوند ویا صورت هایی است که مشاهده می نمایند و با آنان سخن میگویند سپساز غیب خبر می دهند. <حکمت اشراق.مقاله پنجم>

3.صدرالمتالهین در شرح حکمت اشراق امکان آگاهی از غیب را به گونه ای مشروح مورد بحث قرارداده میگوید:


نفس بر اثر اتصال باجهان عقل.ویاعالم مثال (جهان صوراشیا)آگاهی هایی کسب میکند سپس مطالب رابا براهین عقلی روشن می سازد.میگفت:

هـدف شما از بـیـان ایـن کلمات چیست؟

گفتم:

هدف از نقل این کلمات این است که روشن شود دانشمندان و پی افکنان علوم بشری آگاهی از غیب را یک امر ممکن بلکه واقع شده تلقی میکنند. جایی که آگاهی از آن بر افراد غیر معصوم امکان پذیر باشد در امکان آن برای گروه معصوم شک و تردیدی نخواهیم داشت.


میگفت:


اما سخنان  علمای شما برای مـن دلیل نمیشود زیرا آن چـه بـرای مـن میتواند دلیل باشد کلام خدا ست آیا خداوند پیامبران را از غیب آگاه فرمـوده است؟
گفتم:


آری خداوند پیامبرانش را ازغیب آگاه ساخته است
میگفت:

غــــیب یا پیشــــگـــویـــی؟
گفتم:

ازغیب زیرا غیب با پیش گویی  فرق دارد.پیشگویی غیر از علم غیب است چرا که شرط اساسی  غیب گویی این است که مستند به یک رشته قرائن نباشد! وگرنه میشود همان پیش گویی .نه غیب گویی . وبا در دست داشتن قرائن این خبر دادن ها نتیجه مستقیم فکر بشر میشود مثل برخی از اشخاص که بر اساس یک رشته اطلاعات که از وضع دولت ها وملت ها دارند.اوضاع آینده جهان را از نظر درگیری وجنگ وصلح تخمین زده وپیش بینی می کنند این سری خبر دادن ها مستند به قرائن واطلاعاتی است که  فرد در دست دارد واین درست نقطه ی مقابل غیب گویی است.

 میگفت:

آیا در قرآن آیاتی وجود دارد که موید ادعای شما باشد؟
گفتم:

 بله در قرآن خدا آیاتی وجود دارد که خداوند بزرگ از اعطای علم غیب به برگزیدگانش خبر میدهد در عجبم از شما که چرا این آیات را نخوانده اید و داشتن علم غیب از خوبان خدا را  ندانسته سلب میسازید.....آیـــه ی اول:

«ماکان الله لیذرالمومنین علی ماانتم علیه حتی یمیزالخبیث من الطیب وماکان الله لیطلعکم علی الغیب ولکن الله یجتبی من رسله من یشاءفامنوابالله ورسله وان تومنواوتتقوافلکم اجرعظیم /سوره مبارکه آل عمران.آیه 179»


«خداوند مومنان را بر این حال که شما هستید نمیگذارد تا پلید را از پاک جدا کند.خداشما را از غیب مطلع نمیسازد.ولی از فرستادگان خویش هر که را بخواهد بر می گزیند.و اگر ایمان بیاورید و پرهیزکاری کنید پاداش بزرگ برای شماست»

 
این آیه به صراحت بیان میکند  که خداوند بزرگ برخی از رسولان را برای آگاه ساختن از غیب   بر می گزیند آنجا  که  می فرماید: وما  کان الله لیطلعکم علی الغیب و لکن الله یجتبی من رسله  من یشاء اگر در  مفاد  آیه دقت  کنیم خواهیم دید که  این فضیلت ازآن همه پیامبران نیز نیست  بلکه از آن  گروه برگزیده ای از آنان میباشد. و لفظ «من رسله ای»بر این مطلب گواهی  میدهد. زیرا لفظ  من  به در آن به معنای تبعیض و انتخاب است معنی جمله  «یجتبی من رسله»  نیز  این  است که از رسولان خود انتخاب میکند.


آیــه ی دوم:

«عالم الغیب قلا یظهر لی غیبه احدا الا من ارتضی من رسول فانه یسلک من بین یدیه و من خلفه رصدا/سوره مبارکه جن.آیه ی26.27»

«دانای  غیب اوست. هیچ کس را از غیب خود مطلع نمی سازد مگر آنکس که برگزیند از پیامبر...»در این  آیه  هم  به  وضوح  پیداست  که  حقیقت  علم  غیب  از  آن  خداست  و  مفاد آیه  این  را میرساند  که  خداوند هرگز  کسی را برغیب  خود  آگاه  و مطلع  نمی سازد. جز رسول  خویش  که  رسول  خدا  نیز  بلا  تعلیم  او  از غیب  مطلع  می گردد.

میگفت:

تـاکـنـون چـنیـن آیـاتی را نخــوانده و درمــعنـای آنـان دقــت نــکرده بـودم بـسـیار برایـم
تازگی داشتند اماآیا درطول تاریخ  پیامبری ازپیامبران خدا در مقام عمل غیب گویی کرده است؟
 


گفتم:

آری قرآن مواردی را برای ما بیان میکند که پیامبران خدا از همان علمی که خداوند به آنان ارزانی داشته است استفاده وبنابرمصلحت از غیب خبرها داده اند که چند مورد از آن رابریتان بیان میکنم که امیدوارم با تاملی صادقانه روشن شوید:


پیامبراول:
حضرت نوح وخبردادن ازغیب


«رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا*انک ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یدلوا الا فاجرا کفارا/ سوره مبارکه نوح آیه 26و27»

نوح گفت «پروردگارا از کافران کسی را  روی زمین باقی مگذار.زیرا اگر آنان رامجال دهی.بندگان با ایمان تو را گمراه می سازند و جز بدکار و ناسپاس به بار نمی آورند»
در این  آیه  به  وضوح  پیداست  که  این  پیامبر عالی  قدر  در  این  آیه  از  دو مطلب  کاملا  مخفی  و پنهان  خبر داده است:

الف: این  که  از این  به  بعد  هیچ  کس  از  کافران  به وی  ایمان  نخواهند آورد.

ب: اینکه  از  نسل  این  گروه. جز  بدکار  و ناسپاس .کسی  متول د نخواهد  شد.پیامبردوم:
حضرت یعقوب وخبردادن از غیب


«انی لاجد ریح یوسف لولا ان تنفدون /سوره مبارکه یوسف آیه ی95»

«من بوی یوسف را می شنوم اگر مرا تخطئه نکنید»


همانگونه  که  در  آیه ی   فوق  ملاحظه  کردید  بعد  از  آن  که  یوسف  در  آخرین  ملاقات  خویش  با  برادران   خود را  به  آنان  معرفی  کرد  و  پیراهن  خود  را به  مژده رسانی  داد  تا  آن  را  به  یعقوب   برساند  وقتی  برادران یوسف  و  مژده  رسان  مصر  را  ترک  گفتند  حضرت  یعقوب  فورا گفت:
«من بوی یوسف را می شنوم اگر مرا تخطئه نکنید»


دوست من
یعقوب نبی علیه السلام از فرسنگ ها فاصله بوی یوسف را می شنود واز وصال نزدیک خبر میدهد....پیامبرسوم:
حضرت  یوسف و خبر دادن از غیب


«اما احدکما  فیسقی  ربه خمرا وامالآخر فیصلب فتاکل الطیر من راسه /سوره مبارکه یوسف آیه 41 »

«یکی ازشما ساقی ملک میشود ولی دیگری را به دار میزنند و پرندگان مغزسر او را میخورند »
در  این  آیه ی  شریفه  حضرت  یوسف  علیه السلام   در  زندان  عزیز  با  دو  نفر  هم  بند  روبرو  شد  که  هر دو مشرک  بوده  و خواب  خود  را برای  وی  نقل  کردند  یوسف  پس  از  دعوت  آنان  به  توحید  خواب  آنان  را  به درستی  تعبیر  کرد  و پرده  از روی  غیب  برداشت.


پیامبرچهارم:
حضرت عیسی و خبر دادن ازغیب


«وانبئکم بما تاکلون وتدخرون فی بیوتکم/ سوره مبارکه آل عمران آیه 41»

«من به شما خبر می دهم که چه میخورید وچه چیزهایی را درخانه ذخیره میکنید»آیه ی بالا هم به  روشنی  بیان  میکند  که  حضرت  عیسی  علیه السلام  برای  قوم   خود  از غیب  خبر می دهد.


وآیات دیگر که مجال وحاجتی  به بیانشان نیست.


میگفت:

برایـم  سـوال هــست که بــدانم در طــول تــاریــخ آیـا پــیـغـمبر ما حضرت محمد نیزبرای قوم  خود  از غیب خبر داده  است؟گفتم:

آری تاریخ خبرهای غیبی زیادی از حضرت محمد(صلی الله علیه وآله وسلم )در دل خود  جای داده است  که دومورد از آن را با اسناد علمای اهل سنت برایتان  بیان میکنم


خـــــــــبراول:
خبرشهادت امیرالمومنین علی علیه السلام به دست بدبخت ترین انسان ها


پیغمبراکرم (صلی الله علیه واله وسلم)درحالی که اشک در دیدگان اوحلقه زده بود به علی علیه السلام فرمود:

«درچنین ماهی(ماه رمضان) خون توحلال شمرده میشود.من می بینم کخه درحال نماز به دست بدبخت ترین انسان های تاریخ کشته میشوی اوکه همانندپی کننده ناقه صالح سنگدل است.ضربتی برسرت میزندومحاسنت را از خون سرت رنگین می کند/تاریخ بغداد جلد1صفحه135/کامل مبردجلد2صفحه 132»


 خــــبردوم:
خبر مرگ  جناب  ابوذر  در  تنهایی

ارتش اسلام در نقطه ای به دستورپیامبر منزل کرده وبه استراحت پرداخته بودند.ناگهان سیاهی شخصی که بابارگران پیاده می آمدازدور نمایان شد یکنفرازیاران رسول خدا ازدور او را شناخت وبه پیغمبر گفت این مردکه تنها می آید ابوذر است در این لحظه پیامبرگفت:
«رحم الله اباذریمشی وحده ویموت وحده ویبعث وحده /سیره ابن هشام جلد2صفحه523»


«خدا ابوذر را رحمت کند که  تنها  راه  می رود . تنها میمیرد و تنها برانگیخته میشود»
این  دو نمونه  از  اخبار غیبی  پیامبر اسلام  بود  که  به  عنوان  نمونه  بیان  گردید  که  اتفاقا  هر دو  خبر عی ن واقع بود  چه  در  مورد مولای  مظلومان  علی  ابن ابیطالب  علیه السلام  و چه  در مورد  جناب  ابوذر  که  در  بیابان  ربذه در  تبعید  دور  از اجتماع  در  کنار  دختر خویش  در  وضع  رقت  باری  جان سپرد.میگفت:

چه دلیلی وجود دارد که امامان شما هم قادر به غیب گویی بوده اند...گفتم:

ازآنجاکه امیرالمومنین علی علیه السلام وائمه علیهم السلام خبرهایی  از غیب  داده  اند که در دل تاریخ  ثبت  شده اند وبیان همه ی آن بیش از هزاران  صفحه میشود من به 2 موردآن اکتفا میکنم:


مورداول:

درجنگ جمل بصره فتح شد وسپاه دشمن تار و مار گشت  طلحه و زبیر کشته شدند امام علیه السلام وارد مسجد شد و روی منبر قرار گرفت پس از مقدمه ای رو به مردم کرد وگفت:
«به خدا سوگند شهرشما غرق خواهد شد و مسجد شما به سان سینه کشتی (که بدنه آن درآب فرو می رود و  تنهاسینه ی آن روی آب ظاهر میگردد)
دیده می شود خداوند عذاب خود را از بالا وپایین به این شهر خواهد فرستاد »جالب  این  جاست  که   ابن ابی الحدید  معتزلی  میگوید:
« بصره  تاکنون  دو  بار در آب  غرق  شده است  یک  بار در  زمان  "القادر بالله"  و یک بار دیگر در زمان "القائم بالله "  طغیان  آب های  خلیج  فارس  و  باران  های  سیل  آسا  این  شهر را در آب  فرو برد  و از  میان  آن  همه  ساختمان تنها  کنگره های  مسجد  جامع  که  در  بلندی  قرار  داشت  به   سان  سینه  کشتی  یا  سینه  مرغی  در  دریا   دیده می شد / شرح حدیدی جلد 71صفحه253» مورد دوم:

درنبردی  که  میان  امام  و خوارج در سرزمین نهروان رخ داد امام پس از اتمام حجت وباز گشت گروهی از خوارج به صفوف امام رو به یاران خود کرد وچنین فرمود:
«قتلگاه آنان کنار آب نهروان است سوگند به خدا از گروه خوارج ده نفرجان به سلامت نمی برند  از شما هم د تن کشته نمی شوند/نهج البلاغه خطبه58»وباز  جالب  این  جاست  که  ابن ابی الحدید  میگوید
«این خبر  "غیبی"  یکی  از کرامات  امام  است  و صحت  آن  به  طور  تواتر  نقل  شده  است  و  در  نبردی  که  میان سربازان  امام  و خوارج  نهروان  رخ  داد  9 نفر  جان  به  سلامت  بردند  و  از میان  یاران  علی  تنها    8 تن  به شهادت  رسیدند / شرح حدیدی جلد5صفحه 4 وشرح عبده صفحه103»


طبقه بندی: علم غیب، 
برچسب ها: علم غیب.علم غیب ذاتی.علم غیب عرضی.انواع علم غیب.تعریف علم غیب ذاتی وتعریف علم غیب عرضی.، ابوعلی سیناوعلم غیب.شیخ سهروردی و علم غیب.صدرالمتالهین وعلم غیب.، فرق علم غیب با پیشگویی.، آیات قرآن در موردعلم غیب.آیاخدابه پیامبران علم غیب داده.نظرقرآن درموردعلم غیب.ایاپیامبران علم غیب دارند.، پیامبرانی که علم غیب داشته اند.حضرت نوح وخبردادن ازغیب.حضرت یعقوب وخبردادن از غیب.حضرت یوسف و خبر دادن از غیب.حضرت عیسی و خبر دادن ازغیب.، خبرهایغیبی پیامبراسلام.خبرهای غیبی امام علی .، یک طلبه ایذه ای،  
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 20 آذر 1392 توسط سیروس بداغی
نمایش نظرات 1 تا 30
تمامی حقوق مطالب برای صراط خوبان محفوظ می باشد