تبلیغات
صراط خوبان - مناظره درموردعدالت صحابه

صراط خوبان
 
>

                 

                                  بسم الله الرحمن الرحیم

{یا ایهالذین آمنوما لکم اذاقیل لکم انفروا فی سبیل الله اثاقلتم الی الارض ارضیتم باالحیاه الدنیا من الاخره فما متاع الحیاه الدنیا فی الاخره قلیل }

ای کسانی که ایمان آورده اید شما را چه شده است که چون به شما گفته میشود در راه خدا بسیج شوید کندی به خرج میدهید آیا به جای آخرت به ززندگی دنیا دل خوش کرده اید متاع زندکی دنیا در برابر آخرت جز اندکی نیست

                                   *سوره مبارکه توبه آیه 38*


سخن نخست(ادعایی خلاف واقع):

عدالت صحابه یکی ازموضوعاتی است که در هنگام گفتگو به فراوانی ازسوی وهابیون عربستان طرح میشود.بدیهی است احترام صحابه پسندیده است اما ازتاکید آنان این طور به دست می آید که میخواهند همه صحابه را در یک ردیف به شمار آورند !!ودر پی اثبات عدالت همگی صحابه چهره های غیر قبول را مورد قبول قرار بدهندوحق اعتراض را ازحق جویان سلب نمایند!!در حالی که احترام به همه صحابه غیرمقبول است واز آن جا که برخی ازآن ها پیامبر را رنجانده اند حتی توطئه بر علیه آن حضرت داشتند "احترام به همه آن ها غیر مشروع است جهت تعلیل این موضوع توجه شما را به مطالب زیر توجه میکنم

 

او:

به نظرمـــن همه صـــحابه عـــــادل هــــــــــستند....

 

 

مــــــــــــــــــــــــن"

دوست من ابتدا باید معنای صحابه را متوجه شد

 

او

بگــــــو تا  معنای  آن را از منظر شما بدانم

 

من

شهید زین الدین عاملی میفرماید:صحابی آن کسی که پیامبر صلوات الله علیه وآله وسلم را ملاقات کرده نموده /به او ایمان آورده ومسلمان از دنیتا رفته باشد

{الدرایه صفحه 120}

این رای مدرسه اهل بیت است

 

او

اما احمد ابن حنبل میگوید افضل مردم .بعد ازاهل بدر کسانی هستند که در قرنی واقع شده اند که پیامبر در آن قرن بوده است وهر کی با پیامبر مصاحب بوده یک سال یا یک ماه یا یک روزیا یک ساعت یل یک لحظه او رادیده باشد از اصحاب پیامبر است

{فراءحنبلی.العده فی اصول الفقه ج3 ص988}

و همچنین بخاری میگوید :هر مسلمانی که با پیامبر مصاحبت داشته یا اوراملاقات نموده از اصحاب پیامبر است

{فتح الباری جلد7صفحه3}

وهمچنین از ابن حجر عسقلانی حدیثی است که پیامبر میفرماید:اصحابی کالنجوم بایهم اقتدیتهم اهدیتم8اصحاب من مانند ستارگان اند که از هرکدام پیروی کردید هدایت یافته اید

{لسان المیزان جلد2صفحه 137}

 

من

دوست من تعریفی که شما از صحابه دارید قطعا برخلاف قرآن واحادیث وهمچنین اتفاقات تاریخ است وهمچنین این روایت مطمئنا ساختگی وفوق العاده ضعیف ومنافات با احادیث وقرآن وعقل دارد که مشروحا دلیل آن را برای شما بیان میکنم

 

او:

آیا اهل سنت آن را قبول ندارن؟

 

من

خیر آن را قبول ندارند مثلااحمد ابن حنبل وابن حزم وابن عساکرو.....این حدیث را ضعیف دانسه اند

{سلسله الاحادیث الضعیفه ج1 ص78}

او

 

کجای این حدیث با قرآن منافات دارد چرا شما چنین ادعایی میکنید؟

 

من

بله این حدیث با آیات قرآن کریم منافات دارد وادعای من مبتنی بر قرآن است

در آیات بسیاری از قرآن مجید در باره تخلف ومخالفت برخی از یاران پیامبر گفته شده است وبسیاری از آیات درباره اعراض واعتراض برخی اطرافیان پیامبر در جنگ ها ودر سختی ها سخن به میان آمده است که همگی حکایت از آن دارد که همه اطرافیان واصحاب پیامبر مورد رضایت خدا وپیامبرصلی الله علیه وعلی آله وسلم نبوده اند وحتی برخی تحدید به عذاب در آخرت شده اند

 

او

چرا به صحابه تهمت میزنی کجای قرآن چنین چیزهایی آمده است؟

 

من

من تهمت نمیزنم .من مواردش رابرایتان ذکرمیکنم بعداز آن خود قضاوت بفرمایید.....

 

**یا ایها الذین آمنوا اذالقیتم الذین کفروزحفا فلاتولوهم الدبار**

ای کسانی که ایمان آورده اید هنگامی که با انبوه کافران روبرو شوید به آن ها پشت نکنید وفرار نکنید

{انفال آیات 15و16}

آیه شریفه خداوند خطاب به گروهی از اصحاب پیامبر که ازجنگ فرار میکردند ووحضرت را تنها میگذاشتند ووجایگاهشان جهنم است اشاره میکند

 

**ان الذین تولوامنکم یوم التقی الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا ولقد عفاالله عتهم ان الله غفور حلیم**

{آل عمران آیه155}

روزی که دو گروه در احدبا هم رویاروی شدند کسانی که در میان شما {به دشمن پشت کردند}در حقیقت جز این نبود که به سبب پاره ای ازآن چه{ازگناه}حاصل کرده بودند شیطان آن ها بلغزانیدوقطعا خداوند از ایشان درگذشت زیرا خداوند آمرزنده وبردبار است

 

**یا ایها الذین آمنوا ما لکم اذاقیل انفروافی سبیل الله اثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیاه الدنیا من الاخره فما متاع الحیاه الدنیا فی الاخره الاقلیل**


ای کسانی که ایمان آورده اید شما را چه شده است که چون به شما گفته میشود در راه خدا بسیج شوید کندی به خرج میدهید آیا به جای آخرت به زندگی دنیا دل خوش کرده اید متاع زندگی دنیا در برابر آخرت جزاندکی نیست

{توبه آیه 38}

 

                 

 

او

آیا خود رسول الله هم این ادعای شما مبنی بر عدم عدالت صحابه را تایید میکنند؟

 

من

بله چرا که رسول خداکه درد خداوند بر اوباد فرمودند :من زودتر ازشمابر حوض کوثر وارد میشوم پس بر مسئله ای با عده ای به مناظره میپردازم وپیروز میشوم.سپس به خدای متعال میگویم :پروردگارا همراهان من همراه من باشند ندا می آید که ای پیامبر تو نمیدانی که بعداز تو چه کرده اند

{مسنداحمدجلد2صفحه35}

 

وهمچنین آن بزرگوار فرمود:شما حریص بر امارت وخلافت هستید واین باعث ندامت وحسرت شما در قیامت است

{مسنداحمدجلد3صفحه199}

راستی میدانستی تاریخ بر ضد عقیده شما گواهی میدهد؟

او

چطور مگر

 

مـــــــــــن:


ابن عباس میگوید هنگامی که پیامبر صلوات الله علیه وآله سلم در خواست دوات وقلم نمود تا وصیت خود را بنویسد برخی از صحابه به او جسارت کرده ونسبت حزیان دادند

{صحیح بخاری حدیث 2888}

 

 

**جابر میگوید:ما با پیامبرر صلوات الله علیه وعلی آله وسلم نماز میخواندیم که قافله ای با کالاهایشان وارد مدینه شدند همه نماز گزاران پیامبر را رها کرده وبه سرغ قافله رفتند مگردوازده نفر که در این موقع آیه ای در مذمت آنان وارد شد **واذا راواتجاره اولهواانفضواالیها وترکوک قائما قل ما عندالله خیرمن الهوومن التجاره والله خیر الرازقین

 

وچون داد وستد یا سرگرمی ببینند به سوی آن روی آور میشوند وتو را در حالی که ایستاده ای ترک میکنند .بگو آن چه نزد خداست از سرگرمی ودادوستد بهتر است وخدا بهترین روزی دهندگان است

{صحیح بخاری حدیث1953}

و

{صحیح مسلم جلد6صفحه150}

 

 

**آیا میتوان ولید ابن عقبه را که به نص قرآن فاسق نامیده شده ودر عصرعثمان شراب نوشید ودر حال مستی امام جماعت شد راعادل بنامیم

{الاصابه جلد3صفحه228}

و

{اسذالغابه جلد4صفحه199}

 

**آیا میتوان که مغیره ابن شعبه که چند نفر بر زنای او شهادت دادند -در حالی که از بیعت کنندگان در زیر درخت حدیبیه بوده است را عادل بناممیم

{الاصابه جلد3صفحه452}

 

 

**خالد ابن ولید مگرمالک ابن نویره را به خاطر اینکه زکات مالش را به اونداد نکشت وهمان شب با همسر او زنا نکرد ؟آیا او عال است

{تاریخ طبری جلد2صفحه 502}

و

{الاصابه ج1ص 337}

و

{اسدالغابه جلد4صفحه 295}

 

 

از مجموع ان آیات وروایات واتفاقات تاریخ به خوبی معلوم میشود که اعتقاد به عدالت ووثاقت جمیع صحابه به طور قطع ویقین نادرست است

 

ولی تعجب از کسانی است که با طرح عدالت صحابه بر آن اصرار میورزند واعتراض در برابر خطاهای آنان رانکوهش میکنند متاسفانه به آسانی عصمت پیامبر واهل بیتش را زیر سوال میبرند وبه آسانی در برابر فرمانها وفرمایشات صریح اهل بیت ایستادگی میکنند ودر برابر فرمان های پیامبر زبان به اعتراض ومخالفت می ورزند


طبقه بندی: عدالت صحابه، 
برچسب ها: عدالت صحابه، معنای صحابه ازنظرشیعه، صحابه ازدیدگاه اهل سنت، آیاهمه صحابه عادل هستند؟، چراهمه صحابه عادل نیستند؟،  
نوشته شده در تاریخ سه شنبه 28 آذر 1391 توسط سیروس بداغی
نمایش نظرات 1 تا 30
تمامی حقوق مطالب برای صراط خوبان محفوظ می باشد