تبلیغات
صراط خوبان - قضاوت با شما(قسمت اول)

صراط خوبان
 
>                                                                            

قضاوت با شما(قسمت اول)


یکی ازمهمترین وظایف شیعیان در این مقطع زمانی حساس حفظ  وحدت میان خود و برادران اهل سنت هست. وان چنان این مساله مورد اهمیت میباشد که امامان شیعه علیهم السلام و علمای بزرگ  تشیع در خلاف آن قدم برداشتن را ازسابق تا کنون جایز ندانسته و نمیدانند.

 اما متاسفانه در چند سال اخیر و دست یابی افراد به رسانه های برون مرزی شاهد این معضل در برخی از رسانه ها توسط افراد جاهل و مغرض بوده ایم که حرکات و بد دهنی ها و ناسزاگویی ها یشان باعث شاد کردن  دل دشمنان قسم خورده ی اسلام و مسلمین گشته است.

البته این افراد قطعا دوست داران شیعه و راه شیعه نبوده و نیستند و اگر چه ظاهری شیعی دارند اما در واقع دشمنان و غلامان حلقه به گوش یهود ونصاری  میباشند دلیل این حرف  هم واضح و روشن است چرا که این افراد در سخن گفتن و برخورد هایشان هیچ رنگی از رهبران الهی شیعه نداشته و ندارند.

اما سوال اساسی اینجاست که آیا وحدت به این معناست که ما از حقایق مسلم قرانی وروایی و تاریخی خود چشم پوشیده و بگذاریم افراد سودجو هر مطلب بی پایه و اساسی را به نام اسلام و پیامبراسلام در سایر مناطق دنیا نشر داده و ذهنیت مردم دنیا به دین جاودان اسلام  را تخریب  کنند یا وحدت به این معناست که ما شیعیان و اهل سنت با اتکا به قوه ی تعقل و بررسی حقایق قرانی و روایی و تاریخی در فضایی علمی و به دور از حاشیه و به منظور رشد فکری والبته  با برخورد محمدی که قطعا دور از بد دهنی و ناسزا گویی است مناظره و مباحثه کنیم؟

قطعا آن چه مذموم و مخل مساله ی وحدت میباشد همین بد دهنی ها و دروغ گفتن ها و اهانت هاست که دشمنان اسلام را شاد و قوی میکند  نه اینکه بحث عالمانه و مستدل مخل وحدت باشد.خیر هیچ وقت این گونه مباحث مخل وحدت نبوده و نیست و به نظر من این گونه مباحث و کرسی ها که ازسر دلسوزی وواقع گرایی و برای کشف حقیقت و راهنمایی افراد به مسیر کمال صورت میگیرد مصداق وحدت شیعه و سنی است و اگرروزی برسد که من شیعه و جوان سنی در کنار هم قرار گرفته وازسر دلسوزی و راه یافتن به حقیقت و اتکا به اسناد دو طرف با هم به مناظره و گفتگو بنشینیم ان زمان میتوانیم اقرار کنیم که ما دارای وحدت شده ایم چرا که در نیت و راه و هدف و سبک برخورد به وحدت رسیده ایم و این همان مساله ای است که بزرگان ما از ما توقع دارند.

اما آن چه که درا این پست مشاهده میکنید برخی از روایاتی است  که در صحیح ترین کتب اهل سنت یعنی صحیح مسلم و صحیح بخاری بیان شده است وهدف از درج این روایات  تنها این است که برادران اهل سنت ما درسراسر دنیا به این مساله پی ببرند که اگر ما همچون آنان احادیث این دوکتاب را قبول نداریم نه به علت تعصب و دشمنی است ونه به علت مرض های درونی.بلکه تنها علت رد این کتب مطالب به دور از عقل و فطرت و حقایق قرانی و روایی آن است که برخی از ده ها مورد آن در باب توحید را خدمت شما عزیزان بیان میکنم تا ان شاالله همه ی ما نسبت به حقایق آگاه گشته واین مطالب را با ترازوی عقل وفطرت و مسلمات قرانی سنجیده وخود قضاوت کنیم.1.طـبق صحیح  بـخـاری با چـشـم سـر مـیتوان خداوند را  دیـد


"عن جریر قال کنا جلوسا عندالنبی فنظر لی االقمر لیله.لیله البدر فقال:انکم سترون ربکم کما ترون هذا القمر .لا تضامون فی رویته .فان استعطعتم ان لا تغلبوا علی صلاه قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا ثم قرء وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل الغروب "

«جریر میگوید یک شب "شب چهاردهم"در حضور رسول خدا بودیم آن حضرت نگاهی به قرص ماه کرد آن گاه فرمود:همان گونه که قرص این ماه را میبینید خدا را نیز خواهید دید ودر دیدار خداوند هیچ فشاروناراحتی بر شما وارد نخواهدگشت .هرچه میتوانید در مورد نماز صبح وعصر کوشش کنید وموانع را برطرف سازید و سپس این آیه را خواند:پیش از طلوع افتاب و قبل از غروب نام خدارا تسبیح کن"سوره ق آیه39"


«صحیح بخاری جلد 1 باب فضل صلاه العصر»

 
2.طـبـق  صـحیـح  بـخـاری و صـحیـح مـسـلم  خـداوند مکان  خاص  دارد


 "عن عبدالله  بن عمر :ان رسول الله  رای بصاقا فی جدار القبله  فحکه بیده ثم اقبل علی الناس فقال اذا کان احدکم یصلی فلا یبصق قبل وجهه فان الله قبل وجهه اذا صلی"

عبدالله ابن عمر میگوید رسول خدا درسمت قبله دیوار مسجد آب دهانی دید وآنرا پاک نمود سپس به مردم روکرده و فرمود: وقتی یکی ازشما نماز میخواند به رویروی خود اب دهان نیندازد زیرا در موقع نماز خواندن خداوند در مقابل او قرار میگیرد.


«صحیح بخاری جلد1کتاب الصلوه باب حک البزاق بالید من المسجد»

«صحیح مسلم جلد2باب النهی  عن البصاق  فی المسجد فی الصلوه و غیرها»

3.طـبــق صحیـح  بخاری  خـداوند  میخـندد

 

"فیقول الله:او لیس قد زعمت ان لا تسئلنی غیره؟ویلک یابن آدم ما غدرک؟فیقول:یا رب لا تجعلنی اشقی خلقک فلا یزال  یدعو حتی یضحک الله فاذا ضحک منه اذن بالدخول فیها"

"فلما اصبح غدا الی رسول الله فقالضحک الله اللیله او عجب من فعالکما"

خداوند میگوید ایا تو  نبودی میگفتی سوال دیگری نخواهم نمود؟وای بر توای پسرآدم چه قدر پر مکر هستی  عرضه میکند خدایا مرا محروم ترین بندگانت قرار مده و در خواسته ی خود پافشاری و اصرار میکند تا خداوند خنده اش  میگیرد وقتی خداوند از وی خنده اش گرفت اجازه میدهد تا وارد بهشت شود.


 واما روایت دوم:

روز بعد آن مرد مهمان نواز به حضور رسول خدا شرفیاب گردید پیامبرداکرم  فرمود امشب خداوند از رفتار ورومهمان نوازی شما بخنده افتاد یااز کار شما تعجب نمود.


«صحیح بخاری جلد5کتاب مناقب الانصار باب ویوثرون علی انفسهم»
4.طـبق صـحیح بـخاری خـداوند هرشب نـقل مـکان مـیکند

 

"عن ابی هریره:ان رسول الله قال ینزل ربنا تبارک و تعالی من کل لیله الی الساء الدنیا .حین یبقی ثلث الیل الاخر  فیقول من یدعونی فاستجیب له و من یسالنی فاعطیه  و من یستغفرنی فاستغفر له ؟"

ابوهریره از رسول خدا نقل میکند که :درثلث آخر هر شب خداوند به آسمان پایین فرود می آید و میگوید کیست که مرا بخواند تا خواسته ی او را بر آورم؟کیست که حاجت خود را از من بخواهد تا آن چه را که میخواهد بدهم ؟کیست که طلب آمرزش کند تا او را بیامرزم؟


«صحیح بخاری جلد 2کتاب التهجد باب الدعاو الصلوه فی آخر اللیل»
5.طـبق صحیـح مسـلم وصحـیح  بـخاری خـداوند هـمـچون  انسـان  دارای صـورت اسـت


"عن ابی هریره  عن النبی قال خلق الله آدم علی صورته طوله ستون ذراعا فلما خلقه قال اذهب فسلم علی اولیک علی النفر من الملایکه جلوس فاستمع ما یحیونک فانها تحیتک و تحیه ذریتک فقال السلامم علیکم فقالوا السلام علیک و رحمه الله فکل من یدخل الجنه علی صوره ادم فلم یزل الخلق ینقص بعد حتی الان"

ابوهریره از رسول خدا نقل نموده که خدا آدم را به صورت خود وبه طول شصت زراع خلق نمود سپس بر وی امر نمود که برو به این ملائکه که نشسته اند سلام کن وبر آن چه درجواب سلام توبگویند گوش فرا ده که همان جواب آنان تحیت وسلام تووذریه تو خواهد بود آدم پیش ملائکه آمد وگفت:

السلام علیکم ملائکه گفتند:السلام علیک و رحمه الله پس هر کس وارد بهشت شود بصورت آدم خواهد بود انسان ها پس از آو به روز کوچک تر شدند تا به امروز و به صورت فعلی رسیدند.


«صحیح بخاری جلد8کتاب الاستئذان باب بدء السلام»

«صحیح مسلم جلد 8کتاب الجنه وصفه نعیمها باب یدخل الجنه اقوام افئدتهم مثل افئده الطیر»
 

 6.طـبق صـحیح بـخاری و صحیـح مسلـم خـداوند دارای چـشـم اسـت

 

"عن نافع قال عبدالله ذکر النبی یوما بین ظهری الناس المسیح الدجال فقال :ان الله لیس باعور الا ان المسیح الدجال اعور العین الیمنی کان عینه عنبه طافیه"

عبدالله میگوید رسول اکرم روزی در میان مردم از مسیح دجال گفتگونمود. در ضمن گفتارش فرمود که خداوند کور نیست ولی مسیح دجال چشم راست کور و مانند حبه ی انگوری.از حدقه اش بیرون آمده است.


«صحیح بخاری جلد 4باب وذککرفی الکتاب مریم»

صحیح مسلم جلد 8باب ذکرالدجال و صفته»
7.طـبق صحیـح بخـاری خـداوند دارای دسـت اسـت


 "ابوهریره عن النبی قال :ان یمین الله ملای لا یغبضها نفقته سحاءالیل و النهار ارئیتم ما انفق منذ خلق السموات و الارض فانه لمینقص ما فی یمینه وعرشه علی الماءوبیده الاخری الفیض اوالقبض یرفع اویقبض"

ابوهریره میگوید رسول خدا فرمود دست راست خداوند پر است واز احسان وانفاق او کاسته نمیگردد واحسانش شب وروز به طرف بندگانش سرازیر است نمیبینیند از آن روزی که آسمان ها وزمین را آفریده است برای بندگانش احسان وانفاق میکنداین احسان دائمی از آنچه در دست او است کم نمیشود ودر نعمت های وی نقصانی به وجود نیامده است.و عرش  خداوند در روی اب قرار رفته است و در دست دیگر خدا  فیض و احسان یا قبض  و اخذ نمودن است.که بر افرادی مقام و ثروت میدهد و مقام وثروت افراد دیگر را از دستشان میگیرد.


«صحیح بخاری جلد9کتاب التوحید باب وکان عرشه علی الماء»

صحیح بخاری جلد6تفسیر سوره ی هود»
8.طبق صـحیح بـخاری و صحـیح مـسلـم خـداونـد دارای انـگشت است


 "عن عبدالله قال جاء حبر من  احبار الی رسول الله فقال یا محمد انا نجد ان الله یجعل السموات علی اصبع  الارضین علی اصبع والشجر علی اصبع فیقول انا الملک فضحک النبی حتی بدت نواجذه تصدیقا لقول الحبر ثم قرء رسول الله وما قدروالله حق قدره والارض چمیعا قبضته یوم القیامه والسموات مطویات بیمینه"

عبدالله میگوید یکی از علمای یهود به محضر رسول اکرمشرفیاب گردید و عرضه داشت یا محمد ما در تورات میخوانیم که خداونددر روز قیامت هریک از اسمان ها وزمین ها ودرخت ها و اب وخاک وخلاصه تمام موجود دیگرهریکی را با یک انگشت خود بر میدارد سپس میگوید منم مالک وسلطان واقعی همه موجودات.عبدالله میگویدوقتی کلام یهودی به اینجا رسید رسول اکرم نیز به عنوان تصدیق و تایید گفتار وی تبسم نمود تا حایی که دندان های ان حضرت نمایان گردید سپس این آیه ی شریفه را برای شاهد بر گفتار وی و اشاره بر قدرت خداوند تلاوت نمود: خدارانشناخته اند حق شناسائی و تمام زمین در روز قیامت در اختیار اوست و آسمان ها با قدرت وی درهم پیچیده میشوند  منزه و بالاتر است از آنچه که بر وی شریک قرار میدهند.


«صحیح بخاری چلد 6 تفسیر سوره ی زمر»

«صحیح مسلم جلد 8 کتاب صفه القیامه والچنه و النار»
9.طـبق  صـحیـح  بـخاری  خـداونـد  دارای  کـمـر است


 "عن ابی هریره عن النبی قال خلق الله فلما فرغ نه قامت الرحم فاخذت بحقوالرحمن فقال مه قالت هذا مقام العائذ بک من القطیعه.قال الا ترضین ان اصل من وصلک و اقطع من قطعک قالت بلی یارب قال فذاک"

ابوهریره میگوید رسول خدا فرمودخداوندموقعی که خلق و آفرینش موجودات را پایان بخشید رحم و قرابت برخاست وکـــمر خدا را گرفت خدا فرمود آرام باش عرضه داشت اینجا جایگاه کسی است که ازقطع رحم به پیشگاهت پناه آورده است خداوند در جواب فرمود ایا به این اندازه راضی نمیگردی که احسان کنندگان تو را احسان و قطع کنندگان تو را از رحمتم قطع امید کنم؟ عرضه داشت بلی پروردگارا راضی گشتم خداوند فرمودبا احسان کنندگان و قطع کنندگان تو اینچنین رفتار خواهم کرد.


«صحیح بخاری جلد6تفسیر سوره ی الذین کفروا»

 


 

 

10.طبـق صـحیـح بـخـاری خـداوند دارای سـاق اسـت و این ساق را بـه نمایش میگـذارد


"عن ابی سعید قال سمعت النبی یقول یکشف ربنا من ساقه فیسجد له کل مومن و مومنه و یبقی من کان یسجد فی الدنیا ریاء و سمعه"

ابوسعید میگوید از رسول خدا شنیدم که میگفت: در روزقیامت خداوند ساق خود را نشان میدهد.و تمام مردان و زنان با ایمان در مقابل خدا به سجده می افتند.وافرادی که در دنیا از روی ریا و سمهعه سجده می نمودند باقی میمانند.


«صحیح بخاری جلد6فسیرسوره ن و القلم»
این ده مورد پاره ای از ده ها مورد روایاتی است که در دو کتاب صحیح مسلم و صحیح بخاری در باب توحید وارد شده است ان شاالله روایاتی که در باب نبوت پیامبران خدا و پیامبر اسلام نیزدر این دو کتاب بیان شده است  بزودی در اختیار شما رهروان حقیقت قرار گرفت تا خود قضـاوت کنید.

طبقه بندی: نقد صحیح مسلم و صحیح بخاری،  وحدت بین شیعه و سنی، 
برچسب ها: معنای وحدت شیعه و سنی، صحیح مسلم و صحیح بخاری، نقد، توحید در صحیح مسلم و صحیح بخاری، دست خدا، پای خدا، چشم خدا،  
نوشته شده در تاریخ شنبه 29 شهریور 1393 توسط سیروس بداغی
تمامی حقوق مطالب برای صراط خوبان محفوظ می باشد