تبلیغات
صراط خوبان - مطالب ابر

صراط خوبان
 
>

      

 


وچه زودپركشید...

انســانی  درسیــمای فرشـــتگان ویافرشـــته ای بـــوددرســـیمای آدمیـان فرشته ای كه ازبارگاه الوهیت به سرزمین انسان ها قدم نهاد.تاباكی وصفای آسمان راتجســـــــم كند...
تاازروزنه وجـــودخویش دریچه ای خوش منظربه سوی بهشت بازكند تاتمام زیبــاییهای "بهشت" خـــدارایك جابرصفــــــحه زنـــدگی خودترســــیم كندتانقش بدیع فضیلت وطهارت رادربرابرچشم آدمـــیزادگان قراردهد.....اماافــسوس كه چه زودپركشیدویارغریبش راغریب تركرد.....

دراین پست حرف های زیادی برای گفتن داشتم حرف هایی ازجنس غم....

حرف هایی  كه شنیدنش برای اهل حق لازم وواجب بود....

 اماترجیح دادم فعلا  گوشه ای ازاسنادشهادت حضرت فاطمة الزهرا(سلام الله علیها)از دیدگاه اهل سنت روبنویسم   تانوعی تلنگرباشه برای اونهای  كه سالها برای قاتلین دختررسول خدافضیلت تراشی كرده ومیكنندوامابعد......


..........................................................................................

میگفت:

چراشماشیعیان به خلفای ما اتهام قتل دخترپیغمبررامیزنیدشما چراازخدانمیترسید؟ادامه مطلب...ادامه مطلب

طبقه بندی: شهادت دخت نبی، 
برچسب ها: شهادت حضرت زهراسلام الله علیها، اسنادعلمای اهل سنت برشهادت حضرت زهرا، آیاحضرت زهراشهیدشده اند؟.آیاعمرقاتل حضرت زهرابوده است.، آیاعمرفقط تهدیدكرده است، دلایل شیعه برشهادت حضرت زهرا.دلایل شیعه مبنای براینكه عمرفقط تهدیدنكرده است، چراعلی سکوت کرد، یک طلبه ایذه ای،  
نوشته شده در تاریخ دوشنبه 26 فروردین 1392 توسط سیروس بداغی
تمامی حقوق مطالب برای صراط خوبان محفوظ می باشد